Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đạo tạo, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện, Huyện đoàn Bắc Trà My ban hành Kế hoạch Liên tịch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn