Công chức trẻ Kho bạc Nhà nước Bắc Trà My hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống KBNN”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Nam về việc viết bài dự thi đối với công chức là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang công tác trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Công chức trẻ KBNN Bắc Trà My hăng hái tham gia tìm hiểu nội dung, ý tưởng để viết bài và hoàn thành tốt nội dung bài dự thi theo đúng thể lệ và quy chế của cuộc thi.

Nỗ lực khống chế bệnh ghẻ

Đầu tháng 3 năm nay, bệnh ghẻ bội nhiễm (B86) xuất hiện ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Trà My và lan ra diện rộng. Được sự tiếp sức của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam, toàn ngành Y tế huyện Bắc Trà My đã và đang tập trung, nỗ lực chữa trị, khống chế, kiểm soát vùng dịch.

Huyện Bắc Trà My tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (2003-2023)

Ngày 27/4/2023, Ban Tổ chức Lễ huyện Bắc Trà My ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Bắc Trà My (2003-2023)

Tổ chức Ngày Sách và Văn hoa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hoa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn