Công ty thủy điện Sông Tranh tặng bể bơi di động cho học sinh Bắc Trà My

Công ty thủy điện Sông Tranh vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng bể bơi di động trị giá 100 triệu đồng cho Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 6122 yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam. Trong đó, Hội đồng đánh giá du lịch xanh gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn