Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 14/6, huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn