Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 22 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
6023/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6022/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6024/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6021/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6020/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
252/BCĐ 05/10/2022 Đang có hiệu lực
248/BCĐ 04/10/2022 Đang có hiệu lực
229/BCĐ 15/09/2022 Đang có hiệu lực
326/TB 23/05/2022 Đang có hiệu lực
5558/QĐ-UBND 17/12/2021 Đang có hiệu lực
5557/QĐ-UBND 17/12/2021 Đang có hiệu lực
06/TB-VHTT 10/11/2021 Đang có hiệu lực
4468/QĐ-BCĐ 05/11/2021 Đang có hiệu lực
212/KH-BCĐ 02/11/2021 Đang có hiệu lực
4976/QĐ-UBND 17/12/2020 Đang có hiệu lực
4906/QĐ-UBND 10/12/2020 Đang có hiệu lực
4905/QĐ-UBND 10/12/2020 Đang có hiệu lực
08/QĐ-UBND 06/01/2020 Đang có hiệu lực
07/QĐ-UBND 06/01/2020 Đang có hiệu lực
24/QĐ-UBND 08/01/2019 Đang có hiệu lực
25/QĐ-UBND 08/01/2019 Đang có hiệu lực
4802/QĐ-UBND 25/12/2017 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn