Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
01/TB-NV 24/01/2022 Đang có hiệu lực
473/QĐ-UBND 24/01/2022 Đang có hiệu lực
# 05/01/2022 Đang có hiệu lực
05/TB-UBND 05/01/2022 Đang có hiệu lực
1255/TB-HĐTT 17/12/2021 Đang có hiệu lực
1193/TB-HĐTT 25/11/2021 Đang có hiệu lực
1167/TB-HĐTT 14/11/2021 Đang có hiệu lực
1158/TB-HTT 08/11/2021 Đang có hiệu lực
3959/UBND-NV 03/11/2021 Đang có hiệu lực
3228/QĐ-UBND 26/08/2021 Đang có hiệu lực
3227/QĐ-UBND 26/08/2021 Đang có hiệu lực
# Văn phòng-Thống kê 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Tin học 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Văn phòng-Thống kê 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# ĐC - NN - XD và MT 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Tư pháp - hộ tịch 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# ĐC - NN - XD và MT 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Văn hóa - Xã hội 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Tài chính - Kế toán 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Kiến thức chung 06/08/2021 Đang có hiệu lực
686/TB-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
2469/UBND-NV 19/07/2021 Đang có hiệu lực
2302/UBND-NV 06/07/2021 Đang có hiệu lực
# 06/07/2021 Đang có hiệu lực
135/TB-UBND 03/02/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn