Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 300 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
TT_5574 17/09/2020 Đang có hiệu lực
TT_5573 17/09/2020 Đang có hiệu lực
TT_5575 17/09/2020 Đang có hiệu lực
TT_5571 28/05/2020 Đang có hiệu lực
TT_5570 05/05/2020 Đang có hiệu lực
TT_5556 16/04/2020 Đang có hiệu lực
TT_5555 03/04/2020 Đang có hiệu lực
TT_5553 03/04/2020 Đang có hiệu lực
TT_5552 30/03/2020 Đang có hiệu lực
TT_5551 19/03/2020 Đang có hiệu lực
TT_5548 06/03/2020 Đang có hiệu lực
TT_5547 06/03/2020 Đang có hiệu lực
TT_5535 28/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5532 27/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5531 26/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5530 24/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5527 20/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5522 17/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5521 15/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5518 13/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5509 07/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5506 06/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5507 06/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5505 05/02/2020 Đang có hiệu lực
TT_5504 05/02/2020 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn