Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1541 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
500/TB-UBND 16/09/2022 Đang có hiệu lực
66/BC-VHTT 12/09/2022 Đang có hiệu lực
215/KH-UBND 08/09/2022 Đang có hiệu lực
487/TB-UBND 05/09/2022 Đang có hiệu lực
210/KH-UBND 02/09/2022 Đang có hiệu lực
203/KH-UBND 25/08/2022 Đang có hiệu lực
456/TB-UBND 17/08/2022 Đang có hiệu lực
60/BC-VHTT 17/08/2022 Đang có hiệu lực
193/KH-UBND 05/08/2022 Đang có hiệu lực
191/KH-BTC 01/08/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn