Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1560 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
46/KH-UBND 17/02/2023 Đang có hiệu lực
45/KH-UBND 15/02/2023 Đang có hiệu lực
05/TB-HĐND 06/01/2023 Đang có hiệu lực
858/TB-UBND 29/12/2022 Đang có hiệu lực
6022/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6023/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
3464/UBND-VP 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6020/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6021/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
6024/QĐ-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn