Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1594 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
255/KH-UBND 02/07/2024 Đang có hiệu lực
1533/QĐ-UBND 25/06/2024 Đang có hiệu lực
234/KH-UBND 13/06/2024 Đang có hiệu lực
1244/QĐ-UBND 24/05/2024 Hết hiệu lực
122/TNMT 21/05/2024 Đang có hiệu lực
1166/QĐ-UBND 15/05/2024 Đang có hiệu lực
390/QĐ-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
18/KH-UBND 16/01/2024 Đang có hiệu lực
15/KH-UBND 15/01/2024 Đang có hiệu lực
28/QĐ-UBND 08/01/2024 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn