Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1584 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1172/QĐ-UBND 07/06/2023 Đang có hiệu lực
25/BC-VHTT 06/04/2023 Đang có hiệu lực
638/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
637/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
599/QĐ-UBND 27/03/2023 Đang có hiệu lực
542/QĐ-UBND 20/03/2023 Đang có hiệu lực
46/KH-UBND 17/02/2023 Đang có hiệu lực
45/KH-UBND 15/02/2023 Đang có hiệu lực
252/QĐ-UBND 10/02/2023 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn