Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1588 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
390/QĐ-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
18/KH-UBND 16/01/2024 Đang có hiệu lực
15/KH-UBND 15/01/2024 Đang có hiệu lực
28/QĐ-UBND 08/01/2024 Đang có hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1172/QĐ-UBND 07/06/2023 Đang có hiệu lực
25/BC-VHTT 06/04/2023 Đang có hiệu lực
638/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
637/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
599/QĐ-UBND 27/03/2023 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn