Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1591 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
TT_2470 10/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2472 10/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2467 10/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2469 10/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2468 10/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2465 09/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2466 09/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2464 09/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2463 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2457 04/08/2017 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn