Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1521 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
TT_2411 27/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2410 23/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2409 14/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_112 13/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2408 13/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2407 10/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2406 10/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2405 10/03/2017 Đang có hiệu lực
TT_2401 24/02/2017 Đang có hiệu lực
TT_2403 24/02/2017 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn