Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1584 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
TT_2464 09/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2463 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2457 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2460 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2462 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2461 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2458 04/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2456 03/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2455 03/08/2017 Đang có hiệu lực
TT_2454 03/08/2017 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn