Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1558 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
TT_2441 15/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2442 15/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2440 15/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2439 08/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_118 02/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_117 02/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2438 02/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2436 02/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2437 02/06/2017 Đang có hiệu lực
TT_2435 30/05/2017 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn