Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1591 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
638/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
637/QĐ-UBND 31/03/2023 Đang có hiệu lực
599/QĐ-UBND 27/03/2023 Đang có hiệu lực
542/QĐ-UBND 20/03/2023 Đang có hiệu lực
46/KH-UBND 17/02/2023 Đang có hiệu lực
45/KH-UBND 15/02/2023 Đang có hiệu lực
252/QĐ-UBND 10/02/2023 Đang có hiệu lực
05/TB-HĐND 06/01/2023 Đang có hiệu lực
66/QĐ-UBND 06/01/2023 Đang có hiệu lực
858/TB-UBND 29/12/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn