Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1521 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
36/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
5557/QĐ-UBND 17/12/2021 Đang có hiệu lực
5558/QĐ-UBND 17/12/2021 Đang có hiệu lực
1255/TB-HĐTT 17/12/2021 Đang có hiệu lực
4482/UBND-VHTT 17/12/2021 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 09/12/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn