Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1584 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
790/TB-UBND 12/12/2022 Đang có hiệu lực
5471/QĐ-UBND 09/11/2022 Đang có hiệu lực
528/TB-UBND 11/10/2022 Đang có hiệu lực
225/KH-UBND 07/10/2022 Đang có hiệu lực
252/BCĐ 05/10/2022 Đang có hiệu lực
248/BCĐ 04/10/2022 Đang có hiệu lực
221/KH-UBND 30/09/2022 Đang có hiệu lực
516/TB-UBND 29/09/2022 Đang có hiệu lực
500/TB-UBND 16/09/2022 Đang có hiệu lực
229/BCĐ 15/09/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn