Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1521 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1158/TB-HTT 08/11/2021 Đang có hiệu lực
4468/QĐ-BCĐ 05/11/2021 Đang có hiệu lực
3959/UBND-NV 03/11/2021 Đang có hiệu lực
212/KH-BCĐ 02/11/2021 Đang có hiệu lực
TB-PNV 26/10/2021 Đang có hiệu lực
89/2021/TT-BTC 11/10/2021 Đang có hiệu lực
30/2021/QĐ-TTg 10/10/2021 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 21/09/2021 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 21/09/2021 Đang có hiệu lực
822/TB-HĐXT 10/09/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn