Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1558 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
23/TB-HĐND ngày 28/02/2022 28/02/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-NV 24/01/2022 Đang có hiệu lực
473/QĐ-UBND 24/01/2022 Đang có hiệu lực
15/GM-UBND 14/01/2022 Đang có hiệu lực
05/TB-UBND 05/01/2022 Đang có hiệu lực
# 05/01/2022 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 21/12/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn