Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1521 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
808/TB-HĐXT 01/09/2021 Đang có hiệu lực
27/TB-HĐXT 30/08/2021 Đang có hiệu lực
3274/QĐ-UBND 30/08/2021 Đang có hiệu lực
3227/QĐ-UBND 26/08/2021 Đang có hiệu lực
3228/QĐ-UBND 26/08/2021 Đang có hiệu lực
19/TB-PNV 24/08/2021 Đang có hiệu lực
69/2021/TT-BTC 11/08/2021 Đang có hiệu lực
# Văn phòng-Thống kê 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Tài chính - Kế toán 06/08/2021 Đang có hiệu lực
# Kiến thức chung 06/08/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn