Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1595 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
191/KH-BTC 01/08/2022 Đang có hiệu lực
192/KH-UBND 01/08/2022 Đang có hiệu lực
442/TB-UBND 25/07/2022 Đang có hiệu lực
439/TB-UBND 22/07/2022 Đang có hiệu lực
186/KH-UBND 19/07/2022 Đang có hiệu lực
376/TB-UBND 06/07/2022 Đang có hiệu lực
71/KH-HĐND 02/07/2022 Đang có hiệu lực
179/KH-UBND 29/06/2022 Đang có hiệu lực
178/KH-UBND 28/06/2022 Đang có hiệu lực
174/KH-UBND 27/06/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn