Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1595 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
173/KH-UBND 27/06/2022 Đang có hiệu lực
170/KH-UBND 23/06/2022 Đang có hiệu lực
169/KH-UBND 23/06/2022 Đang có hiệu lực
326/TB 23/05/2022 Đang có hiệu lực
94/QĐ-STT&TT 27/04/2022 Đang có hiệu lực
23/TB-HĐND ngày 28/02/2022 28/02/2022 Đang có hiệu lực
473/QĐ-UBND 24/01/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-NV 24/01/2022 Đang có hiệu lực
170/QĐ-UBND 17/01/2022 Đang có hiệu lực
15/GM-UBND 14/01/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn