Số ký hiệu TT_2798
Trích yếu Công văn số 673/UBND-VP ngày 11/4/2018 của UBND huyện về việc tham mưu thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 02/4/2018
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2018
Ngày có hiệu lực 12/04/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 673/UBND-VP ngày 11/4/2018 của UBND huyện về việc tham mưu thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 02/4/2018
Số ký hiệu: TT_2798
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/04/2018

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn