Số ký hiệu TT_2802
Trích yếu Công văn số 682/UBND-VP ngày 12/4/2018 của UBND huyện về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành công trình điện nông thôn tại xã Trà Giác, Trà Giáp
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2018
Ngày có hiệu lực 12/04/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 682/UBND-VP ngày 12/4/2018 của UBND huyện về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành công trình điện nông thôn tại xã Trà Giác, Trà Giáp
Số ký hiệu: TT_2802
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/04/2018

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn