Số ký hiệu TT_5319
Trích yếu Công văn số 1653/UBND-VP ngày 13/8/2019 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 255-KH/TU của BTV Tỉnh ủy
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2019
Ngày có hiệu lực 13/08/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 1653/UBND-VP ngày 13/8/2019 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 255-KH/TU của BTV Tỉnh ủy
Số ký hiệu: TT_5319
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/08/2019

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn