Số ký hiệu TT_5363
Trích yếu Công văn số 1874/UBND-VP ngày 13/9/2019 của UBNDhuyện về tổ chức làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện nông thôn mới
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 13/09/2019
Ngày có hiệu lực 13/09/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 1874/UBND-VP ngày 13/9/2019 của UBNDhuyện về tổ chức làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện nông thôn mới
Số ký hiệu: TT_5363
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/09/2019

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn