Số ký hiệu TT_5462
Trích yếu Công văn số 06/UBND-VP ngày 02/01/2019 của UBND huyện về cung cấp tài liệu chứng cứ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày có hiệu lực 02/01/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 06/UBND-VP ngày 02/01/2019 của UBND huyện về cung cấp tài liệu chứng cứ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số ký hiệu: TT_5462
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/01/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn