Số ký hiệu TT_5506
Trích yếu CV số 148 ngày 06/02/2020 V/v thực hiện công tác tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 06/02/2020
Ngày có hiệu lực 06/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
CV số 148 ngày 06/02/2020 V/v thực hiện công tác tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020
Số ký hiệu: TT_5506
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/02/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn