Số ký hiệu TT_5518
Trích yếu Công văn số 204/UBND-VP ngày 13/02/2020 của UBND huyện về báo cáo giải ngân các nguồn vốn nông thôn mới
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 13/02/2020
Ngày có hiệu lực 13/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 204/UBND-VP ngày 13/02/2020 của UBND huyện về báo cáo giải ngân các nguồn vốn nông thôn mới
Số ký hiệu: TT_5518
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/02/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn