Số ký hiệu TT_5521
Trích yếu Số:224/UBND-VP ngày 15/2/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Số:224/UBND-VP ngày 15/2/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường
Số ký hiệu: TT_5521
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn