Số ký hiệu TT_5522
Trích yếu Công văn số 200/UBND-TCKH ngày 12/02/2020 của UBND huyện về việc Triển khai các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày có hiệu lực 17/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 200/UBND-TCKH ngày 12/02/2020 của UBND huyện về việc Triển khai các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020
Số ký hiệu: TT_5522
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/02/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn