Số ký hiệu TT_5532
Trích yếu Công văn số 286/UBND-VP, ngày 24/02/2020 V/v triển khai thực hiện việc sử dụng BCCI trong giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày có hiệu lực 27/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 286/UBND-VP, ngày 24/02/2020 V/v triển khai thực hiện việc sử dụng BCCI trong giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: TT_5532
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/02/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn