Số ký hiệu TT_5548
Trích yếu Công văn số 372/UBND-VP, ngày 05/3/2020 V/v tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng DVCTT mức độ 3,4 trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày có hiệu lực 06/03/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 372/UBND-VP, ngày 05/3/2020 V/v tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng DVCTT mức độ 3,4 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: TT_5548
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/03/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn