Số ký hiệu TT_5551
Trích yếu Công văn số 431/UBND-TTKTNN ngày 13/3/2020 của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Lở mồm long móng trên đàn gia súc
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2020
Ngày có hiệu lực 19/03/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 431/UBND-TTKTNN ngày 13/3/2020 của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Lở mồm long móng trên đàn gia súc
Số ký hiệu: TT_5551
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/03/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn