Số ký hiệu TT_5552
Trích yếu CV số 585/UBND-VP ngày 28/3/2020 V/v khẩn trương tập trung triển khai các Quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
CV số 585/UBND-VP ngày 28/3/2020 V/v khẩn trương tập trung triển khai các Quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu: TT_5552
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/03/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn