Số ký hiệu TT_5553
Trích yếu Công văn số 08/BQL-KfW10 ngày 30/3/2020 của Ban Quản lý dự an KfW10 huyện về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đống - Dự án KfW10
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày có hiệu lực 03/04/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn số 08/BQL-KfW10 ngày 30/3/2020 của Ban Quản lý dự an KfW10 huyện về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đống - Dự án KfW10
Số ký hiệu: TT_5553
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn