Số ký hiệu TT_5555
Trích yếu Công văn 620/UBND-VP ngày 31/3/2020 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày có hiệu lực 03/04/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn 620/UBND-VP ngày 31/3/2020 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu: TT_5555
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn