Số ký hiệu TT_5556
Trích yếu Công văn 787/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện v/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày có hiệu lực 16/04/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn 787/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện v/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu: TT_5556
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/04/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn