Số ký hiệu TT_5571
Trích yếu Công khai Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày có hiệu lực 28/05/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công khai Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Số ký hiệu: TT_5571
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/05/2020

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn