Số ký hiệu 51/2005/QH11
Trích yếu Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Lĩnh vực Chứng thư số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Người ký Quốc Hội
Ngày ban hành 29/11/2005
Ngày có hiệu lực 29/11/2005
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Số ký hiệu: 51/2005/QH11
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/11/2005

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn