Số ký hiệu 106/2007/NĐ-CP (bổ sungNĐ26)
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký
Lĩnh vực Chứng thư số
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/02/2007
Ngày có hiệu lực 15/02/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký
Số ký hiệu: 106/2007/NĐ-CP (bổ sungNĐ26)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/02/2007

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn