Số ký hiệu 08/2016/TT-BQP
Trích yếu Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng về Qui định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính tr
Lĩnh vực Chứng thư số
Cơ quan ban hành Bộ quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Người ký Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành 17/03/2016
Ngày có hiệu lực 17/03/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng về Qui định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính tr
Số ký hiệu: 08/2016/TT-BQP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/03/2016

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn