Số ký hiệu 60/BC-VHTT
Trích yếu Báo cáo thông tin Bắc Trà My trên báo chí tháng 7 năm 2022
Lĩnh vực Bắc Trà My qua báo chí
Cơ quan ban hành Phòng, ban, ngành huyện
Loại văn bản Báo cáo - Kế hoạch
Người ký Nguyễn Tiến Anh
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày có hiệu lực 17/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo thông tin Bắc Trà My trên báo chí tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu: 60/BC-VHTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/08/2022

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn