Số ký hiệu 25/BC-VHTT
Trích yếu Thông tin báo chí viết về huyện Bắc Trà My trong quý I/2023
Lĩnh vực Bắc Trà My qua báo chí
Cơ quan ban hành Phòng, ban, ngành huyện
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Nguyễn Tiến Anh
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày có hiệu lực 06/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tin báo chí viết về huyện Bắc Trà My trong quý I/2023
Số ký hiệu: 25/BC-VHTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/04/2023

Văn bản liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn