Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
36/TB-PNV 10/11/2021 Đang có hiệu lực
TB-PNV 26/10/2021 Đang có hiệu lực
822/TB-HĐXT 10/09/2021 Đang có hiệu lực
808/TB-HĐXT 01/09/2021 Đang có hiệu lực
27/TB-HĐXT 30/08/2021 Đang có hiệu lực
3274/QĐ-UBND 30/08/2021 Đang có hiệu lực
19/TB-PNV 24/08/2021 Đang có hiệu lực
17/TB-PNV 28/07/2021 Đang có hiệu lực
666/TB-UBND 27/07/2021 Đang có hiệu lực
14/TB-PNV 24/06/2021 Đang có hiệu lực
560/TB-UBND 28/05/2021 Đang có hiệu lực
Mau so 01 28/05/2021 Đang có hiệu lực
73/KH-UBND 08/04/2021 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn