Ngọn cờ đầu trong cải cách hành chính ở Quảng Nam

Ngọn cờ đầu trong cải cách hành chính ở Quảng Nam

31/03/2023 | 09:04 AM
Đầu tư đồng bộ, trọng điểm về nhân, vật lực trong cải cách hành chính (CCHC), huyện Bắc Trà My thu được “quả ngọt”, luôn nhận sự hài lòng, đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) và đoạt được vị trí quán quân về chỉ số CCHC đối với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.
  • Đường đẹp thôn Dương Trung xã Trà Dương
  • Vườn đẹp của Bà Đào Thị Thanh, xã Trà Sơn
  • Tường rào cổng ngỏ đẹp của ông Nguyễn Ngọc thôn Lâm Bình Phương xã Trà Sơn

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:   0905515717
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn